Uw garage in Almere


Goede communicatie, eerlijke prijzen

APK Almere

De APK

De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten:

  • verkeersveiligheid
  • milieu en registratie.
  • Uw auto wordt op een groot aantal punten gekeurd.

Voor een uitgebreid overzicht van de punten waarop uw auto tijdens de APK wordt gekeurd, kunt u terecht op www.apk.nl.

Wanneer en hoe vaak moet mijn auto worden gekeurd?

Wanneer en hoe vaak uw auto moet worden gekeurd, hangt af van de brandstof waarop uw auto rijdt, bijvoorbeeld benzine, diesel of LPG.

Soorten motoren en APK

APK Benzine motor

Als uw auto op benzine rijdt en nog niet eerder is gekeurd, moet de eerste keuring plaatsvinden vier jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na deze keuring moet uw auto twee keer om de twee jaar APKgekeurd worden. Daarna ieder jaar. Als uw auto al eerder APK-gekeurd is, geldt in principe de datum op het keuringsrapport. Dit is de vervaldatum voor de APK. Met andere woorden: uw auto moet voor deze datum zijn goedgekeurd.

APK Diesel of LPG motor

Als uw auto op diesel of LPG rijdt, moet de eerste keuring plaatsvinden drie jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na deze keuring moet uw auto jaarlijks APK-gekeurd worden.

Wijziging van benzine naar LPG

Als u een LPG-installatie laat inbouwen in uw auto, valt uw auto daarmee onmiddellijk in het keuringsregime dat hoort bij de categorie LPG. Hierdoor kan het zijn dat uw auto dus eerder APK-gekeurd moet worden dan bijvoorbeeld op het APK-rapport staat. Wat als mijn auto niet op tijd APK-gekeurd is? De overheid controleert of voertuigeigenaren tijdig de APK hebben laten uitvoeren. Zorg er dus voor dat uw auto tijdig is goedgekeurd, anders krijgt u automatisch een boete.
Keuren tot twee maanden vooraf U kunt uw voertuig tot twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met één of twee jaren verlengd. Laat u uw voertuig meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum. Afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie is dit één of twee jaar na de datum waarop u de keuring heeft laten uitvoeren.

APK Ouder dan 30 jaar

Als uw auto (geen taxi of bus) ouder is dan 30 jaar, maar van na 1 januari 1960 hoeft deze nog maar eens per twee jaar gekeurd te worden. Auto’s van voor 1960 zijn vrijgesteld van APK-plicht. Waar kan ik mijn auto laten keuren? U kunt uw auto laten keuren bij RDW-erkende bedrijven. U herkent deze aan het RDW-erkenningsschild en de RDW-sticker.

Waarop wordt mijn auto tijdens de APK gekeurd?

Tijdens de keuring komen de veiligheids- en milieuaspecten van uw auto aan bod. Uw auto wordt op een groot aantal punten gekeurd. Bij de banden wordt bijvoorbeeld gekeken naar de diepte van het profiel en eventuele beschadigingen. De APK-keurmeester bekijkt ook of uw auto voldoet aan de milieueisen en of uw auto op de juiste wijze is geregistreerd. Voor een uitgebreid overzicht van de keuringspunten kunt u terecht op www.apk.nl.

Het keuringsrapport

Na afloop van de APK krijgt u een keuringsrapport. Hierop staat of uw auto is goedgekeurd of afgekeurd, inclusief een overzicht van de reparatiedan wel afkeurpunten. Ook kunnen er op het rapport adviespunten en reparatieadviespunten staan. Adviespunten zijn punten die niet tot afkeuring leiden, maar waaraan wel binnen afzienbare tijd aandacht besteed moet worden door het vervangen of repareren van onderdelen. Een reparatieadviespunt is bijvoorbeeld een advies met betrekking tot het niet functioneren van een airbag- of gordelspansysteem. Als uw auto is gekeurd, heeft u het keuringsrapport nodig om eventueel tegen het resultaat van de keuring in beroep te kunnen gaan. In Nederland is het niet meer verplicht het rapport bij u te hebben tijdens het rijden. In veel andere Europese landen kan nog wel gevraagd worden naar het keuringsrapport. Daarom is het belangrijk dat u het rapport toch goed bewaart. Bent u het keuringsrapport kwijt geraakt? U kunt voor een vervangend rapport terecht bij het bedrijf dat uw auto heeft goedgekeurd, of bij de RDW.

Wie controleert of de APK keuring goed wordt uitgevoerd?

De RDW controleert onder meer door middel van steekproeven of APK-keuringen goed zijn uitgevoerd. Als uw auto voor een steekproef is geselecteerd, bent u verplicht hieraan mee te werken. De APK-controleur van de RDW is binnen 90 minuten bij uw auto aanwezig. Er worden jaarlijks meer dan 200.000 steekproeven uitgevoerd.
Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het resultaat van de APK?
Als u het niet eens bent met de goed- of afkeuring van uw auto, dan kunt u een herkeuring aanvragen bij de RDW. Aan een herkeuring zijn kosten verbonden. U krijgt het bedrag terug als een voertuig inderdaad ten onrechte is goed- of  afgekeurd. Let op: als u het niet eens bent met de afkeuring van uw auto, dan moet u direct in beroep gaan bij het

RDW APK-Centrum Nederland.
• Bel daarvoor 0900-0739 (€ 0,10 per minuut).
• Verplaats uw auto niet totdat de herkeuring is uitgevoerd.
• U mag geen reparaties (laten) uitvoeren.

Bij een goedkeuring heeft u tot maximaal een jaar om in beroep te gaan.
Het is van belang dat u niet alvast onderdelen van de auto hebt laten
repareren of vervangen.